List/Grid

Lịch sử Trung Hoa Subscribe to Lịch sử Trung Hoa

Lịch sử Trung Hoa – Trung Hoa Dân Quốc

Lịch sử Trung Hoa – Trung Hoa Dân Quốc

Trung Hoa Dân Quốc được thành lập vào năm 1912, thay thế nhà Thanh, triều đại cuối cùng của Trung Quốc, và kết thúc trên 2000 năm chế độ phong kiến. Do đó… Read more »

Lịch sử Trung Hoa – Thời kỳ nhà Thanh

Lịch sử Trung Hoa – Thời kỳ nhà Thanh

Sự thành lập nhà nước Mãn Châu. Cờ nhà Thanh, 1862-1890 Nhà Thanh là một triều đại do người Mãn Châu thành lập, một dân tộc thiểu số ở một số nước… Read more »

Lịch sử Trung Hoa – Thời kỳ nhà MInh

Lịch sử Trung Hoa – Thời kỳ nhà MInh

1368年,朱元璋领导的农民起义推翻元朝在中原的统治,建立了自胡元败法以来新开辟天地的一统朝代——明朝。 Năm 1368, cuộc khởi nghĩa nông dân do Chu Nguyên Chương lãnh đạo đã lật đổ sự thống trị của triều Nguyên tại Trung Nguyên

Lịch sử Trung Quốc – Thời kỳ Tống Nguyên

Lịch sử Trung Quốc – Thời kỳ Tống Nguyên

经过了五十多年的纷争后,960年北宋建立后控制了中国大部分地区,但是燕云十六州在北方契丹族建立的辽朝手中(五代中的后晋太祖“儿皇帝”石敬瑭所献),河西走廊被党项族建立的西夏趁中原内乱占据。

Lịch sử Trung Quốc Tùy Đường ngũ đại thập quốc

Lịch sử Trung Quốc Tùy Đường ngũ đại thập quốc

581年,杨坚取代北周建立了隋朝,定都长安(今陕西省西安市附近)并于589年灭掉南朝最后一个政权——陈,中国 历经了三百多年的分裂之后再度实现了统一。不过隋朝也是一个短命的王朝,只经历了37年。 Năm 581, Dương Kiên lật đổ Bắc Chu thành lập nhà Tùy, định đô Trường An (nay gần thành phố Tây An, Thiểm Tây) đồng thời tiêu diệt… Read more »

Lịch sử Trung Quốc Ngụy Tấn Nam Bắc Triều

Lịch sử Trung Quốc Ngụy Tấn Nam Bắc Triều

Cuối đời Đông Hán, hoạn quan và ngoại thích tranh quyền kéo dài, dưới sự tấn công của khởi nghĩa Khăn Vàng, khoảng thế kỉ II triều đình tiếp tục… Read more »

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ Tần Hán P2

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ Tần Hán P2

Hán Cao tổ Lưu Bang lên ngôi, định đô tại Trường An (nay thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây), nhà Tây Hán thành lập. 汉高祖刘邦登基,定都长安(今陕西西安),西汉开始。 Do Hán Cao… Read more »

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ Tần Hán

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ Tần Hán

Năm 221 trước CN, Tần thống nhất bộ phận chính của Trung Quốc sau khi thôn tính 6 nước, trở thành nhà nước trung ương tập quyền quân chủ thống… Read more »

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ xuân thu chiến quốc

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ xuân thu chiến quốc

Năm 770 trc.CN, do gặp phải sự tấn công của bộ lạc du mục Khuyển Nhung phía Bắc, Chu Bình Vương dời đô về Lạc Ấp (nay thuộc Lạc Dương,… Read more »

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ tam đại

Lịch sử Trung Quốc thời kỳ tam đại

Triều đại thế tập sớm nhất Trung Quốc là nhà Hạ ước chừng từ thế kỉ XXI đến thế kỉ XVI trước CN, do không phát hiện được văn vật… Read more »